სადისტრიბუციო კომპანია მულტი კოლორი 2014 წელს დაარსდა, რომლის ძირითად საქმიანობას სარემონტო მასალების იმპორტი და რეალიზაცია წარმოადგენს.

მულტი კოლორი მოღვაწეობს როგორც საცალო, ასევე საბითუმო ვაჭრობის მიმართულებით. დღეისათვის, სადისტრიბუციო ქსელის მეშვეობით, ჩვენს მიერ იმპორტირებული მაღალი ხარისხის პროდუქცია, წარმოდგენილია საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე.